Θέλοντας να σταματήσει τις διάφορες θεωρίες συνωμοσίας η ΟΜΟΝΟΙΑ ανακοίνωσε σήμερα τα άτομα της Ομάδας Πρωτοβουλίας που πήραν ψήφο εμπιστοσύνης στην Ιδρυτική Συνέλευση και θα αποτελέσουν το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο για την χρονιά 2018-19.

Ακολουθεί η ανακοίνωση με την παρουσίαση των μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.

Μέσα από την Ιδρυτική Συνέλευση του Αθλητικού Λαϊκού Σωματείου ΟΜΟΝΟΙΑ 1948, η ομάδα πρωτοβουλίας που ανέλαβε να εγγράψει το Σωματείο και να το οδηγήσει σε Συνέλευση, πήρε ψήφο εμπιστοσύνης για να αποτελέσει το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 11 μέλη τα οποία είναι ίσα μεταξύ τους. Δεν υπάρχει πρόεδρος ούτε νικώσα ψήφος για κανένα. Θα έχει διάρκεια ενός έτους και στόχο να κτίσει τις προϋποθέσεις για τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία του Σωματείου, στην πρώτη ιστορική χρονιά.

Η δομή του Δ.Σ και ο καταμερισμός ευθυνών και θέσεων:

 • Εκτελεστικός Γραμματέας – Αδάμος Ευσταθίου
 • Οργανωτικός Γραμματέας – Μιχάλης Ιορδάνου
 • Β’ Οργανωτικός Γραμματέας – Γιώργος Πιχήδης
 • Γενικός Γραμματέας – Μιχέλης Φιλίππου
 • Β’ Γενικός Γραμματέας – Κυριάκος Καρατζιάς
 • Οικονομικός Υπεύθυνος – Μάριος Αντωνίου
 • Υπεύθυνος Ποδοσφαιρικού τμήματος – Ανδρέας Σάββα
 • Γραμματέας Μελών – Αλέκος Αλέκου
 • Υπεύθυνος Μάρκετινγκ – Σταύρος Σάββα
 • Υπεύθυνη Ταμείου – Στάλω Γεωργιάδου
 • Γραμματέας Μορφωτικής Δράσης – Νικόλας Νικόλα

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.