Για ακόμα μια χρονιά, η Θύρα 9 βρίσκεται δίπλα στα παιδιά που νοσηλεύονται στο Παιδιατρικό τμήμα, μοιράζοντας δώρα.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.