Διαιτητής: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Α’ Βοηθός Διαιτητής: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Β’ Βοηθός Διαιτητής: ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Παρατηρητής: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.