Χαράλαμπος Κουζάρης, Πάρης Μαυροφτής και Ανδρέας Παχίπης απουσιάζουν λόγω τραυματισμού ενώ ο Μάριος Κουζάρης λόγω καρτών.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.