Ομόνοια: “Σε μία εποχή που η τεχνολογία παίζει σημαντικότατο ρόλο τόσο στην ζωή μας αλλά και στην λειτουργία όλων των οργανισμών, όπως αναφέρθηκε και στην πρόσφατη Γενική Συνέλευσή αποφασίστηκε από το σωματείο μας η Σύσταση της «Επιτροπής Καινοτομίας».
 
Στόχος της επιτροπής θα είναι η υποστήριξη του διοικητικού συμβουλίου στην αναγνώριση, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση καινοτόμων ιδεών που θα βελτιώσουν και θα εμπλουτίσουν τις διάφορες πτυχές λειτουργίας και δράσης του Σωματείου μας.
 
Επιπρόσθετα μέσα από την δημιουργία ακόμη μίας επιτροπής, επιδιώκουμε σαν ένα Λαϊκό Σωματείο την εμπλοκή ακόμη περισσότερων μελών μας στα κοινά του Σωματείου μας. Όσα αδέλφια ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην Επιτροπή Καινοτομίας μπορούν να επικοινωνήσουν μέσω μηνύματος στην σελίδα μας στο facebook ή μέσω τηλεφώνου ή γραπτού μηνύματος (SMS, Whatsup, Viber) στο 96787910 (Υπεύθυνος Επιτροπής Παναγιώτη Σοφοκλέους).”

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.