Μείωση της πληρότητας των γηπέδων αποφάσισε η κυβέρνηση για σκοπούς αντιμετώπισης της πανδημίας. Επίσης αποφασίστηκε η υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που δεν τηρούνται τα μέτρα, οι αρμόδιες αρχές θα μπορούν να ανακαλέσουν την άδεια λειτουργίας του γηπέδου.

Δείτε την απόφαση:

(ε) Από τις 30 Δεκεμβρίου 2021, όπως η παρουσία φιλάθλων στα γήπεδα καθοριστεί στο 50% της χωρητικότητας των γηπέδων, με υποχρεωτική τη χρήση προστατευτικής μάσκας προσώπου. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μετά από έλεγχο ότι δεν τηρούνται τα μέτρα προστασίας, οι αρμόδιες αρχές θα μπορούν να ανακαλέσουν την άδεια λειτουργίας του.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.