Διαιτητής: Μάριος Σπύρου

Α’ Βοηθός: Διαιτητής Μιχάλης Μεταξάς

Β’ Βοηθός: Διαιτητής Ξένιος Ευλάβη

Παρατηρητής: Δώρος Τούρος

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.