Λιγότερα τα πρόβληματα για την Ομόνοια σήμερα καθώς έχει 5 απουσίες. 

Εκτός για σήμερα οι:

Χ.ΚΟΥΖΑΡΗΣ, Π.ΜΑΥΡΟΦΤΗΣ, Λ.ΚΟΝΟΜΗΣ, Σ.ΚΥΠΡΟΥ, Ι.ΣΤΟΥΠΠΗΣ.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.